(Swedish only) Knowledge Agency kommer under hösten 2018 presentera en helt ny utbildning – GO DIGIT

Knowledge Agency kommer under hösten 2018 presentera en helt ny utbildning – GO DIGIT – som primärt vänder sig till digitaliseringsansvariga och EA/IT arkitekter inom offentlig förvaltning.

Syftet med utbildningen är att stödja företag och offentlig förvaltning med att etablera gemensamma arbetssätt och processer för att definiera och beskriva interoperabla digitala tjänster för informationsutbyte. Efter genomförd utbildning skall man snabbare kunna komma igång med utvecklingen av digitala tjänster, men också samtidigt få verktyg för samverkan med andra aktörer genom användning av standardiserade tjänster och informationsutbyte.

Utbildningen bygger på lång och beprövad erfarenhet inom informationshantering i den offentliga och privata sektorn såväl som  internationellt som nationellt. Knowledge Agency har dokumenterat och förfinat en uppsättning standards och bevisat fungerande koncept, metoder och acceleratorer i en tjänstebaserad verktygslåda för att passa behoven för den offentliga sektorns digitalisering.